کلیدواژه‌ها = بتا تالاسمی ماژور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فراوانی انواع جهش های ژن بتاگلوبین در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا مراجعه کننده به بیمارستان شفای اهواز در سالهای 1390_1395

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 387-400

کاوه جاسب؛ حمید گله داری؛ معصومه احمدیان علمی؛ مریم احمدیان علمی


2. تغییرات اسکلتال در بیماران بتاتالاسمی ماژور در شهر اهواز

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 295-302

ماشاا.. خانه مسجدی؛ لیلا بصیر؛ مهنوش ممبینی