کلیدواژه‌ها = تمرین هوازی
تعداد مقالات: 9
1. اثر شش هفته تمرینات هوازی برسطوح اسید اسکوربیک سرمی و کبدی و سطح SVCT2 کبدی در رت های ویستار دیابتی

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 253-261

امین بویراحمدی؛ وحید تادیبی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ ناصر بهپور


2. تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و عضلانی اسید اسکوربیک و SVCT2 بافت عضله سولئوس در رت های ویستار

دوره 17، شماره 5، بهمن و اسفند 1397، صفحه 481-490

اکبر قلاوند؛ پژمان معتمدی؛ حمید رجبی؛ ندا خالدی


4. بررسی تاثیر 6 هفته تمرین هوازی تداومی بر سطوح مقاومت به انسولین، نیتریک اکساید و برخی از پروفایل های لیپیدی موش های نر دیابتی ویستار

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 401-413

حمید ملکشاهی نیا؛ محمدرضا دهخدا؛ اکرم آهنگر پور؛ حمید رجبی


5. تاثیر تمرین هوازی بر فشارخون، هموگلوبین گلیکوزیله و سختی شریانی در زنان یائسه دیابتی نوع2

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 631-642

حمید رجبی؛ عادل دنیایی؛ پژمان معتمدی؛ محمدرضا دهخدا


6. اثر تمرین هوازی و مصرف امگا-3 بر عملکرد ریوی مردان مبتلا به دیابت نوع دوم

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 267-277

حسین ساکی؛ مهرنوش ذاکرکیش؛ وحید تأیید؛ سلمان لطفی؛ محمود امانی؛ رضا محمودخانی کوشککی


8. مقایسه اثر فعالیت هوازی زیربیشینه بر نیم‌رخ لیپیدی و آپولیپوپروتئین‌های A-1 و B زنان دارای اضافه وزن

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 507-516

معصومه عزیزی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ سهیلا روز بهانی