نویسنده = سلیمی، عنایت الله
تعداد مقالات: 1
1. بهره گیری از نانوحامل ها در دارورسانی پوستی

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 435-464

10.22118/jsmj.2020.211687.1918

عنایت الله سلیمی؛ سعید محمد سلیمانی؛ حمید محمد سلیمانی