نویسنده = قلی زاده، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شبکه های عصبی کانولوشن عمیق جهت تشخیص سرطان پستان در تصاویر ترموگرافی

دوره 18، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 615-629

10.22118/jsmj.2020.176955.1622

محمدحسین قلی زاده؛ حسین قیومی زاده؛ حسن فاتحی معراج؛ نسرین احمدی نژاد