نویسنده = بختیاری، علی
تعداد مقالات: 1
1. اثر یک دوره تمرین طناب زنی بر ترشح برخی از آدیپوکین ها در نوجوانان پسر چاق

دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 449-458

10.22118/jsmj.2019.197719.1793

علی بختیاری؛ مژگان اسکندری؛ جواد نوروزی؛ فاطمه شبخیز؛ بابک هوشمند مقدم