نویسنده = ارجمند نیا، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اندیکاسیون های ارجاع برای اکوکاردیوگرافی جنینی در زنان باردار ارجاع داده شده به بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان حضرت معصومه(س) در زمستان 1396

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 369-377

10.22118/jsmj.2019.196900.1784

مصطفی واحدیان؛ مریم یوسفی؛ ابوطالب محمدی؛ سجاد رضوان؛ عنایت اله نوری؛ غلامرضا رضایی؛ محمد حسین ارجمند نیا