نویسنده = آقاعلی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان حضرت معصومه قم

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 147-156

10.22118/jsmj.2020.206984.1886

جواد تفرجی؛ حسین حیدری؛ محمد آقاعلی؛ سجاد رضوان؛ عنایت اله نوری


2. ارزیابی اندیکاسیون های ارجاع برای اکوکاردیوگرافی جنینی در زنان باردار ارجاع داده شده به بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان حضرت معصومه(س) در زمستان 1396

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 369-377

10.22118/jsmj.2019.196900.1784

مصطفی واحدیان؛ مریم یوسفی؛ ابوطالب محمدی؛ سجاد رضوان؛ عنایت اله نوری؛ غلامرضا رضایی؛ محمد حسین ارجمند نیا