نویسنده = هاشمیان، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. آزمون‌های عملکردی به‌عنوان ابزار تمایزی برای افراد با و بدون بی‌ثباتی مزمن مچ پا

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 355-367

10.22118/jsmj.2019.186783.1675

عین اله نادری؛ عین اله سکینه پور؛ امیرحسین هاشمیان؛ ابراهیم درتاج