نویسنده = شاطر، محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین ضخامت جدار کیسه صفرا قبل از عمل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک با میزان تبدیل به جراحی باز

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 225-231

10.22118/jsmj.2019.185547.1662

فرخ سواددار؛ احمد کچویی؛ مژده بهادرزاده؛ مصطفی واحدیان؛ عنایت اله نوری؛ فاطمه امیرکانیان؛ محمدمهدی شاطر؛ علی اکبر محمدی