نویسنده = موعودی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. ادنتوژنیک کراتوسیست همراه با تورم در بیمار مسن- گزارش مورد

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 631-639

10.22118/jsmj.2019.159935.1536

صفورا سیفی؛ مرجان کیانی؛ احسان موعودی؛ علیرضا پورنبی