نویسنده = رعایایی اردکانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 2 در نمونه های واژن و سرویکس در زنان شهر اهواز

دوره 18، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 631-637

10.22118/jsmj.2020.193374.1757

مریم سادات خجسته؛ محمد رعایایی اردکانی؛ سیده الهام رضاتوفیقی