نویسنده = عنایت اله نوری
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان حضرت معصومه قم

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 147-156

10.22118/jsmj.2020.206984.1886

جواد تفرجی؛ حسین حیدری؛ محمد آقاعلی؛ سجاد رضوان؛ عنایت اله نوری


2. ارزیابی اندیکاسیون های ارجاع برای اکوکاردیوگرافی جنینی در زنان باردار ارجاع داده شده به بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان حضرت معصومه(س) در زمستان 1396

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 369-377

10.22118/jsmj.2019.196900.1784

مصطفی واحدیان؛ مریم یوسفی؛ ابوطالب محمدی؛ سجاد رضوان؛ عنایت اله نوری؛ غلامرضا رضایی؛ محمد حسین ارجمند نیا


3. بررسی ارتباط بین ضخامت جدار کیسه صفرا قبل از عمل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک با میزان تبدیل به جراحی باز

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 225-231

10.22118/jsmj.2019.185547.1662

فرخ سواددار؛ احمد کچویی؛ مژده بهادرزاده؛ مصطفی واحدیان؛ عنایت اله نوری؛ فاطمه امیرکانیان؛ محمدمهدی شاطر؛ علی اکبر محمدی