نویسنده = محمد صاحب الزمانی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی وضعیت ارتباطات خانوادگی کودکان مبتلا به بیش فعالی / نارسایی توجه

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 117-128

10.22118/jsmj.2019.184906.1657

لادن فتاح مقدم؛ زهره عربی؛ محمد صاحب الزمانی


4. تاثیر خنده درمانی کاتاریا بر میزان خشم و تاب آوری کارکنان: مطالعه نیمه تجربی در یک مجتمع پتروشیمی

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 427-437

10.22118/jsmj.2018.148361.1459

سامانه صالحوند؛ محمد صاحب الزمانی؛ لادن فتاح مقدم