نویسنده = رسولی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. برآورد دز مؤثر سالیانه و خطر مازاد ابتلا به سرطان ناشی از گامای طبیعی در جوار چشمه آبگرم

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 339-345

10.22118/jsmj.2018.73463

فواد گلی احمدآباد؛ راحله طبری جویباری؛ بهروز رسولی؛ محمد قربانی؛ مظفر ناصرپور