نویسنده = محمدپور، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پراکندگی پلی مورفیسم ژن SLC30A8 (rs13266634)در بیماران دیابتی نوع 2 در غرب استان مازندران- ایران

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 63-70

10.22118/jsmj.2018.59636

مهران رجبی صحنه سرایی؛ محمد شکرزاده؛ عباس محمدپور؛ مهیار گرامی؛ مصطفی دریائی؛ مهدی عباسی روشن