نویسنده = شکوه تقی پور ظهیر
تعداد مقالات: 3
2. بررسی شیوع پاراتیروئیدکتومی اتفاقی در افراد تحت تیروییدکتومی از سال 1380 لغایت 1395

دوره 17، شماره 5، بهمن و اسفند 1397، صفحه 559-567

شکوه تقی پور ظهیر؛ پرهام هوشنگی