نویسنده = دردانه حسین
تعداد مقالات: 1
1. ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه‌ی خوردن ذهن‌آگاهانه (EMQ) در زنان متأهل دارای اضافه وزن و چاق

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 131-143

علی اکبر پونده نژادان؛ یوسفعلی عطاری؛ دردانه حسین