نویسنده = غریبوند، محمد‌مؤمن
تعداد مقالات: 1
1. حاملگی نابه‌جا در محل برش سزارین قبلی: گزارش موردی از اهواز

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 685-692

10.22118/jsmj.2012.55160

مهین نجفیان؛ آذر احمدزاده؛ محمد‌مؤمن غریبوند