نویسنده = سید مجتبی کربلایی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین میدان متقارن معادل با میدان‌های نامتقارن ایکس مگاولتاژ از طریق بسط تیلور

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 675-683

دلارام پاکروان؛ محمدجواد طهماسبی ‌بیرگانی؛ سید مجتبی کربلایی