نویسنده = غلامحسین سفید‌گران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مدیریت سل و علل ناکامی‌های آن: پژوهشی در شبکة بهداشتی استان خوزستان

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 629-636

سید محمد علوی؛ محمد جعفر یدید؛ علی الباجی؛ غلامحسین سفید‌گران