نویسنده = محمدرضا کیهانی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پروتکل تعدیل‌شده درمان اغتشاشی بر الگوی فعالیت عضلانی و عملکرد بیماران مبتلا به پارگی لیگامان متقاطع قدامی

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 615-627

مهدی ناصرپور؛ علی اشرف جمشیدی؛ علی امیری؛ محمدرضا کیهانی