نویسنده = رئیسیان، شاهرخ
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ بهره‌وری بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی اهواز: با استفاده از شاخص مالم کوئیست و تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 13، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 689-698

شاهرخ رئیسیان؛ مریم اسلامیان؛ فرهاد لطفی؛ حسن یوسف‌زاده؛ روح‌اله کلهر؛ نریمان مرادی