نویسنده = کاظمی، میلادعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پدیدۀ غیر فعال شدن داروهای ضد عفونی‌کنندۀ کانال ریشه توسط پودر عاجی

دوره 13، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 635-649

محمد یزدی زاده؛ سمیه قمری؛ میلادعلی کاظمی؛ سحر جلالی