نویسنده = کیخایی، بیژن
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ارتباط بین سطح فریتین سرم با MRI قلب و کبد در بیماران سیکل سل

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 85-93

10.22118/jsmj.2018.59637

بیژن کیخایی؛ علیرضا شینی نیاز پور


2. بررسی تنوع ژنتیکی زنجیره های آلفا و بتا در مزدوجین در شهرستان های آبادان و خرمشهر

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 589-597

فروزان حسینی نژاد؛ بیژن کیخایی؛ مهرداد محمدی دوست؛ خجسته حسینی نژاد