نویسنده = دانائیان، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روش تصویربرداری حرارتی در جهت تشخیص و گریدینگ واریکوسل به کمک ویژگی های تبدیل موجک

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 71-84

10.22118/jsmj.2018.59690

حسین قیومی زاده؛ مصطفی دانائیان؛ فرشاد نامداری؛ بیژن رضاخانی ها؛ محسن مشایخی