نویسنده = قیومی زاده، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شبکه های عصبی کانولوشن عمیق جهت تشخیص سرطان پستان در تصاویر ترموگرافی

دوره 18، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 615-629

10.22118/jsmj.2020.176955.1622

محمدحسین قلی زاده؛ حسین قیومی زاده؛ حسن فاتحی معراج؛ نسرین احمدی نژاد


2. ارزیابی روش تصویربرداری حرارتی در جهت تشخیص و گریدینگ واریکوسل به کمک ویژگی های تبدیل موجک

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 71-84

10.22118/jsmj.2018.59690

حسین قیومی زاده؛ مصطفی دانائیان؛ فرشاد نامداری؛ بیژن رضاخانی ها؛ محسن مشایخی