نویسنده = رقیه قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای دو طرح تراش شولدرو چمفربر استحکام شکست کراون های فلدسپاتیک ساخته شده با CAD-CAM

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 483-491

فرامرز زکوی؛ الهام قناطیر؛ رقیه قاسمی؛ ماه مریخ