نویسنده = بهمندار، رضا
تعداد مقالات: 1
1. نانولیپوزوم ها به عنوان حامل های دارورسان جدید

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 467-483

اسکندر مقیمی پور؛ مریم کوچک؛ رضا بهمندار