نویسنده = منجم زاده، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه شاخص های رشدی شیرخواران با وزن تولد کم و طبیعی در6 ماهه اول زندگی

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 519-530

محمد رضا آرامش؛ سید مهدی منجم زاده؛ مسعود دهدشتیان؛ آرش ملکیان؛ زیور شجاعی