نویسنده = احمدی آلکویی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی غلظت فلزات سرب، نیکل و کادمیوم در ماهیان مصرفی شهرستان خرمشهر

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 409-418

سید حسین خزاعی؛ زهره احمدی آلکویی؛ مهدی شهریاری