نویسنده = ابراهیمی عطری، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دو نوع برنامة کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی(AgRP) پلاسمای کشتی‌گیران نخبه

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 229-241

محمود دلفان؛ امیر رشید لمیر؛ احمد ابراهیمی عطری؛ آرش سعادت‌نیا