نویسنده = محمد رعایایی اردکانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان آلودگی سبزیجات به اشریشیا کلی انتروهموراژیک (EHEC) به روش کشت و مولتی پلکس PCR در شهرستان اهواز

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 671-680

10.22118/jsmj.2018.57855

ستاره شمس سولاری؛ محمد رعایایی اردکانی؛ سیده الهام رضا توفیقی


2. کلونینگ و بیان ژن اینترفرون آلفاb2ی انسانی در سیستم بیانی اشرشیاکلی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 325-334

نهضت عبدالرسولی؛ حمید رجبی معماری؛ محمد رعایایی اردکانی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ نازنین ابراهیمی