نویسنده = شفیعی، بیژن
تعداد مقالات: 2
1. نارسایی دریچه کامی- حلقی نشانه مشکوک به میوپاتی مادرزادی

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 591-598

10.22118/jsmj.2017.54426

علیرضا آغاز؛ فاطمه درخشنده؛ احسان همتی؛ بیژن شفیعی


2. اثربخشی مداخله واژگان هسته ای بر کودک مبتلا به ایدز با اختلال گفتاری

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 369-377

10.22118/jsmj.2017.49829

زهرا ایلخانی؛ بیژن شفیعی؛ مرتضی فرازی