نویسنده = اعتراف اسکویی، میر علی
تعداد مقالات: 1
1. قابلیت اطمینان پارامترهای سیگنال الکترومایوگرافی در حرکت روی پله و سطح شیبدار

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 307-316

10.22118/jsmj.2017.49805

سعید ناصری برنج‌آباد؛ علیرضا هاشمی اسکویی؛ هانیه نیرومند اسکویی؛ سید امیرحسین امامیان شیرازی؛ میر علی اعتراف اسکویی