نویسنده = رضایی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. حذف آلایندة فرم‌آلدئید گازی در هوا توسط خاکستر استخوان اصلاح شده

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 197-208

حسینعلی رنگ‌ کوی؛ عباس رضایی؛ علی خوانین؛ احمد جنیدی