نویسنده = طاهری بید زرد، ایلناز
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة آزمایشگاهی استحکام باند پست‌های کامپوزیتی تقویت‌شده با رشته‌های فایبر با سه نوع سمان رزینی مختلف

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 131-140

آزیتا کاویانی؛ هنگامه علی نژاد؛ فاطمه دباغی تبریز؛ ایلناز طاهری بید زرد