نویسنده = رضایی راد، امین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة شاخص‌های اکوستیکی در دختران مبتلا به سندرم داون و دختران طبیعی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 189-195

شیوا جوادپور؛ نگین مرادی؛ مجید سلطانی؛ هدایت نوری؛ امین رضایی راد