نویسنده = نوری، هدایت
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه میانگین بسامد پایه‌ صدا در دانشجویان پسر فارسی زبان و دو زبانه‌ی عرب – فارس 18 تا 25 ساله

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 715-721

حسن خرم شاهی؛ شیوا جوادی پور؛ هدایت نوری؛ علی اکبر دشتله ای


2. مقایسة شاخص‌های اکوستیکی در دختران مبتلا به سندرم داون و دختران طبیعی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 189-195

شیوا جوادپور؛ نگین مرادی؛ مجید سلطانی؛ هدایت نوری؛ امین رضایی راد