نویسنده = عابدی، پروین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تجویز واژینال قرص ایزوسورباید منونیترات بر آمادگی سرویکس و القای زایمان در حاملگی پس از موعد

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 675-684

حمیده یزدی‌زاده؛ پروین عابدی؛ شهناز نجار؛ کامبیز احمدی؛ وحیده ذاکرحسینی