نویسنده = طاهره ظاهری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوعات مورفولوژی کام نرم در تصاویر لترال سفالومتری دیجیتال در بیماران ایرانی

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 179-186

نسترن فرهادی؛ طاهره ظاهری؛ ناهید انجام؛ لیدا نادری


2. ارزیابی تأثیر حرکت مندیبل خشک انسان بر اندازه‌گیری‌های خطی و کیفیت توسط توموگرافی کامپیوتری اشعة مخروطی - مطالعه آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 635-643

آرش دباغی؛ ساناز شریفی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ سهیلا بیاتی؛ طاهره ظاهری