نویسنده = قربانی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة میزان الکل خون و مایع زجاجیه در اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان فارس

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 565-576

آریا حجازی؛ مریم حسینی؛ افروز نیکبخت؛ طاهره طاریان؛ غلامرضا ناصری؛ حمیدرضا قربانی؛ حمید نظمی