نویسنده = مجتبی عیسایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی روی وسایل بیهوشی و مانیتورینگ در اتاق عمل‎های بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 489-497

معصومه آلبوغبیش؛ عبدالکاظم نیسی؛ فخرالسادات میرحسینی؛ مجتبی عیسایی؛ سعید جلیلیان