نویسنده = اسدی ذاکر، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ورزش هوازی بر اشباع خون شریانی از اکسیژن در کودکان ناقل کم‌خونی داسی‌شکل

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 317-324

معصومه رحیمی؛ مرضیه اسدی ذاکر؛ بیژن کیخایی دهدزی