نویسنده = هاشمی چاشمی، سیده زلیخا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر میزان هورمون رشد زنان فعال و غیرفعال

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 147-156

سیده زلیخا هاشمی چاشمی؛ نورالله گراوند؛ خسرو جلالی دهکردی؛ علی‌اصغر رواسی؛ مهران سرداری