نویسنده = عبدالرضا رجایی‌فرد
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی مقیاس RPE 6-20 بورگ بر اساس ضربان قلب در کارگران مرد بخش صنعت شهرستان شیراز

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 1-10

هادی دانشمندی؛ علیرضا چوبینه؛ عبدالرضا رجایی‌فرد