نویسنده = نصرتی، کامران
تعداد مقالات: 1
1. ادنتوژنیک کراتوسیست با نمای ضایعه پری‌آپیکال

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 97-104

مریم سیدمجیدی؛ کامران نصرتی