نویسنده = فخری بهبهانی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر ضد درد عصاره هیدروالکلی گیاه سگ دندان پشته ای در موش صحرائی به روش آزمون فرمالین

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 143-151

10.22118/jsmj.2017.49239

اردشیر ارضی؛ ابراهیم عازمی؛ ندا سیستانی کرم پور؛ امیر فخری بهبهانی