نویسنده = رنجبری، نسترن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارایی پروفایل بیانی ژن‌های CCND2 ،‌PLAB ،PCSK2 وFHL1 جهت افتراق تومورهای کارسینوم پاپیلاری تیروئید از تومورهای خوش‌خیم

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 475-484

جواد محمدی اصل؛ غلامعباس دیناروند؛ ندا گلچین؛ نادر صاکی؛ نسترن رنجبری


2. مورفه آی پستان با نمایش سرطان التهابی پستان

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 121-127

رضا یعقوبی؛ عبدالحسن طلایی زاده؛ نسترن رنجبری؛ سیده نسیبه سهرابیان