نویسنده = بهرامی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین نوع راهنمای دندانی طرفی و صدای مفصلی (Clicking)

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 633-640

اسدالله احمدزاده؛ زینب افتخاری؛ فرهاد بهرامی؛ پروانه چراغی؛ علی روحانی