نویسنده = حسن عادل، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تاثیر ورزش بر یافته‌های اکوکاردیوگرافی بین ورزشکاران حرفه ای زن و مرد

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 613-621

سعید یزدانخواه؛ شهلا مجیدی؛ سید محمد حسن عادل؛ طناز نیکجوفر؛ حمید خالد؛ علی کردونی